آبان ۱

آبان ۱

مثل من که بشی بدون خیلی وقته کار از کار گذشته. وقتی چشمام رو میبندم صداش توذهنم میپیچه… هی میاد…